Dekanlık


Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ

Dekan 

 

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK

Dekan Yardımcısı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Banu KARAŞAH

Dekan Yardımcısı

 
 
 
 

Mahmut BİLGİN

Fakülte Sekreteri