Komisyonlar


(28.12.2018 tarihli düzenleme)  
   
Burs ve Yardım Komisyonu  
Doç. Dr.  Üyesi Mehmet ÖZALP (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY (Üye)
Arş. Gör. Mustafa ACAR (Üye)
Birim Kalite Komisyonu  
Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ (Başkan)
Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK (Üye)
Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Üye)
Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ (Üye)
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Bülent SAĞLAM (Üye)
Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK (Üye)
Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Üye)
Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK (Üye)
Mahmut BİLGİN (Üye)
Muayene ve Satın Alma Komisyonu  
Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK (Başkan)
Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi  Aydın KAHRİMAN (Üye)
Sosyal ve Sportif Faaliyetler komisyonu  
Dr. Öğr. Üyesi  Funda ERŞEN BAK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ŞAHİN (Üye)
Arş. Gör. Burak KILIÇ (Üye)
Arş. Gör. Fatma Nur YILMAZ (Üye)
Tanıtım ve İletişim Komisyonu  
Prof. Dr. Sinan GÜNER (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNANÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi  Aşkın GÖKTÜRK (Üye)
Uyum (İntibak) Komisyonu  
Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNANÇ (Üye)
Arş. Gör. Musa AKBAŞ (Üye)
Arş. Gör. Mustafa ACAR (Üye)
Eğitim Öğretim Komisyonu  
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜFEKÇİOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Aydın KAHRİMAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Funda ÖĞÜT (Üye)
Arş. Gör. Fatma Nur YILMAZ (Üye)
Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Komisyonu  
Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNANÇ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜK (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL (Üye)
Arş. Gör. İnci Zeynep AYDIN (Üye)
Araştırma  Geliştirme Komisyonu  
Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Başkan)
Doç. Dr. Melahat ÖZCAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İsmet YENER (Üye)
Arş. Gör. Can VATANDAŞLAR (Üye)
Birim Staj Eğitim ve Uygulama Komisyonu  
Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK (Başkan)
Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Üye)
Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ (Üye)
Akademik Yükseltme, Atama ve Değerlendirme Kurulu  
Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK (Başkan)
Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU (Üye)
Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Üye)