Koordinatörlükler


Çift Anadal Programı Koordinatörlüğü  
Yrd. Doç. Dr. Aydın KAHRİMAN (Fakülte Koordinatörü)
   
Erasmus Koordinatörlüğü  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Fakülte Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Hilal SURAT (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Farabi Koordinatörlüğü  
Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK (Fakülte Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. İsmet YENER (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Hilal SURAT (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Mevlana Koordinatörlüğü  
Yrd. Doç. Dr. Bülent TURGUT (Fakülte Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Derya SARI (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Web Sayfası Koordinatörlüğü  
Yrd. Doç. Dr. Banu KARAŞAH  
Arş. Gör. Saim YILDIRIMER