Koordinatörlükler


Çift Anadal Programı Koordinatörlüğü  
Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL (Fakülte Koordinatörü)
Bologna Eşgüdüm Koordinatörülüğü (BEK)  
Dr. Öğr. Üyesi İsmet YENER (Fakülte Koordinatörü)
Erasmus Koordinatörlüğü  
Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Fakülte Koordinatörü)
Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Farabi Koordinatörlüğü  
Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK (Fakülte Koordinatörü)
Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi  İsmet YENER (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Mevlana Koordinatörlüğü  
Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL (Fakülte Koordinatörü)
Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa TÜFEKÇİOĞLU (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Web Sayfası Koordinatörlüğü  
Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNANÇ  
Arş. Gör. Mustafa ACAR