Koordinatörlükler


Çift Anadal Programı Koordinatörlüğü  
 Dr. Öğr. Üyesi Aydın KAHRİMAN (Fakülte Koordinatörü)
   
Erasmus Koordinatörlüğü  
Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet ÖZALP (Fakülte Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Hazan ALKAN AKINCI (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Hilal SURAT (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Farabi Koordinatörlüğü  
Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK (Fakülte Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi  İsmet YENER (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi  Hilal SURAT (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Mevlana Koordinatörlüğü  
Dr. Öğr. Üyesi  Bülent TURGUT (Fakülte Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa TÜFEKÇİOĞLU (Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Emrah PEŞMAN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü)
   
Web Sayfası Koordinatörlüğü  
Dr. Öğr. Üyesi  Banu KARAŞAH