Misyon


Başta orman kaynakları olmak üzere, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve işletmeciliğine katkı sağlayacak, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına önder yönetici, işletmeci ve girişimci nitelikte Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi yetiştirecek; bilimsel çıktılar bakımından ulusal ölçekte başı çeken ve uluslararası alanda da rekabetçi konumda olan ilmi kadroya sahip bir kurum olmaktır.