Misyon

Başta orman kaynakları olmak üzere, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve işletmeciliğine katkı sağlayacak, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına önder yönetici, işletmeci ve girişimci nitelikte Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çıktılar üretmektir.