Orman Mühendisliği Bölümü “Türkiye Akademik Performans Analizi-2021” Başarısı

05 Nisan 2021, Pazartesi 151

“Türkiye Akademik Performans Analizi-2021” çalışmasında, Google Scholar profillerine göre Türkiye'de üniversite, temel alan ve branşlarda kendi alanlarında ilk 10.000'e giren bilim insanları sıralanmış ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü, diğer Orman Mühendisliği Bölümleri arasında ilk sırada yer almıştır. 

Bir şunu diyen bir yazı 'Grafik 1.10.7. Orman Müh. Bilim Alanında ilk 0.000'e Giren Akademisyenlerin Kurumlara Göre Dağılımı. Orman Müh. Bilim Alanı 0 Türkiye Akademik Performans Analizi- 2021 3 2 5 5 4 4 3 Artvin Çoruh Un. Karadeniz Teknik Un. Bartin Un. Kastamonu Un. İstanbul Un Cerrahpaşa Bursa Technical Un. Gazi Un. Isparta Un. Of Applied Sciences Çankırı Karatekin Un. Süleyman Demirel Un. Recep Tayyip Erdoğan Un. Istanbul Un. Işık Un. Gumushane Un. İzmir Katip Çelebi Un. 3' görseli olabilir