Vizyon


Yerel, bölgesel, ulusal ve Kafkasya ile Orta Asya başta olmak üzere uluslararası düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren; içinde yer aldığı çevrenin sosyal, kültürel, fiziki ve iktisadi gelişmesine, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan ve paydaşları ile sağlıklı ilişkiler kuran bir kurum olmaktır.