Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU

Dekan V.

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Melahat ÖZCAN

Profesör Üye

Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Profesör Üye

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK

Profesör Üye

Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI

Doçent Üye

Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU

Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmet YENER

Doktor Öğretim Üyesi Üye

Mahmut BİLGİN

Raportör
                                                                Fakülte Senato Temsilcisi  
Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU