Genel Bilgi


Fakültemiz; 30.3.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2809 sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (Ek Madde 20-(Ek:03.07.1992-3837/25md.)” ile Kafkas Üniversitesine bağlı olarak 1992 yılında “Artvin Orman Fakültesi” adıyla kurulmuştur. 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun ek 80. maddesi ile ilimizde kurulmasıyla birlikte, Artvin Orman Fakültesi’nin adı ve bağlantısı değiştirilerek, Orman Fakültesi adıyla Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.

 

Fakültemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 07 Ağustos 2018 tarihi itibariyle kadrosunda görev yapan 9 profesör, 2 doçent, 19 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve  14 araştırma görevlisi aracılığıyla yürütülmektedir.  

 

Fakültemiz bünyesinde Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri mevcuttur. Bunlardan Orman Mühendisliği Bölümü’nde 1993, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ise 2009 yılında lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır.

 

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibariyle her iki bölümde de lisans düzeyinde eğitim-öğretime devam edilmekte olup, ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans ve doktora, Orman Endüstri ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde yüksek lisans programları yürütülmektedir. 

 

*Mezun sayıları Fakültemizin Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olduğu döneme ait olanları içermemektedir.   

 

2008-2015 döneminde Fakültemizden mezun olan öğrenci sayısı toplam 676 olup, 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle 46 kız ve 111 erkek olmak üzere Fakültemizde  toplam 157 öğrenci lisans düzeyinde öğrenim görmektedir.