Genel Bilgi


Fakültemiz; 30.3.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2809 sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (Ek Madde 20-(Ek:03.07.1992-3837/25md.)” ile Kafkas Üniversitesine bağlı olarak 1992 yılında “Artvin Orman Fakültesi” adıyla kurulmuştur. 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun ek 80. maddesi ile ilimizde kurulmasıyla birlikte, Artvin Orman Fakültesi’nin adı ve bağlantısı değiştirilerek, Orman Fakültesi adıyla Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.

 

Fakültemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini kadrosunda görev yapan 10 profesör, 7 doçent, 13 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve  12 araştırma görevlisi aracılığıyla yürütülmektedir.  

 

Fakültemiz bünyesinde Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri mevcuttur. Bunlardan Orman Mühendisliği Bölümü’nde 1993, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ise 2009 yılında lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır.

 

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle her iki bölümde de lisans düzeyinde eğitim-öğretime devam edilmekte olup, ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans ve doktora, Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde  yüksek lisans programları yürütülmektedir.