Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK

Dekan 

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK

Üye

Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Üye

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM

Üye

Doç. Dr. Mehmet YAVUZ

Üye

Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İnci Zeynep AYDIN

Üye

Mahmut BİLGİN

Raportör