Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU

Dekan V.

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK

Üye

Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Üye

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Üye

Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI

Üye

Doç. Dr. Mehmet YAVUZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İnci Zeynep AYDIN

Üye

Mahmut BİLGİN

Raportör