Fakülte Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ

Dekan

Prof. Dr. H. Ahmet YOLASIĞMAZ

Üye

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Üye

Doç. Dr. Hilal TURGUT

Üye

Doç. Dr. Melahat ÖZCAN Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNANÇ

Üye