Fakülte Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ

Dekan

Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Üye

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

Üye

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Üye

Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI

Üye

Doç. Dr. Melahat ÖZCAN Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNANÇ

Üye