İdari Personel

Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
mbilgin artvin.edu.tr
4103
mbilgin artvin.edu.tr
Orman Fakültesi
sinem-460804 artvin.edu.tr
4100
sinem-460804 artvin.edu.tr
Orman Fakültesi
elifdemiralay artvin.edu.tr
4112
elifdemiralay artvin.edu.tr
Görevi : Lisans Öğrenci İşleri
Orman Fakültesi
ozbey artvin.edu.tr
4120
ozbey artvin.edu.tr
Orman Fakültesi
sukrupekal artvin.edu.tr
sukrupekal artvin.edu.tr
Orman Mühendisliği Bölümü
Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı
Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı
Orman Botaniği Ana Bilim Dalı
Orman Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı
Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı
Silvikültür Ana Bilim Dalı
Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Odun Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Ana Bilim Dalı
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı