Fakülte Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerimiz Oltu Erozyon ve Sel Kontrol Model Sahasını Ziyaret Ettiler

14 Haziran 2022, Salı 41

11.06.2022 tarihinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz için, hocalarımız Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ, Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DUMAN ve AB Projesi fonlu Protect Stream-4-Sea projesinin desteğiyle Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletmesi'ne teknik gezi gerçekleştirildi.

Gezi kapsamında Çoruh nehri boyunca birçok uğrak noktasında durularak, havzanın ekolojik yapısı değerlendirilerek havzadaki erozyon hakkında bilgi verildi.

Çoruh nehri üzerindeki baraj ve göllerin ekolojik ve ekonomik değerlendirilmesi yapılarak, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için havzadaki erozyon kontrol tesislerinin önemine vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda Oltu Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kurulan "Erozyon ve Sel Kontrol Tesislerinin yer aldığı model saha ziyaret edilerek tesisler hakkında bilgi alınmıştır.

Teknik gezi Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU hocamız ve katılımcıların geziye destek ve katılım sağlayan Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcıları Muammer TİZİ ve Sultan DEMİR, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Haydar CENGİZ, Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer ABAK, İşletme Müdür Yardımcısı Atakan AKALAN ve Oltu ATM Şefi Nedim GEDİKLİ'ye teşekkürleri ile son buldu.