Silvikültür ve Orman Ekolojisi Ders Uygulaması

22 Mayıs 2019, Çarşamba 275

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Doç. Dr. Sinan GÜNER ve Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK önderliğinde Orman Mühendisliği Bölümü 2. ve 3. Sınıf öğrencileri Artvin Merkez Orman İşletme Müdürlüğü ve Zeytinlik Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında ekoloji ve silvikültür uygulaması yaptılar. Özellikle gençleştirme ve bakım gibi silvikültürel uygulamaların ekolojik yönden değerlendirilmesi fırsatını yakaladılar. Günün sonunda Kafkasör de Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu’nun katılımı ile birlikte iftar ettiler.